MIRUS Pembatas Arus Netral Type NCE


Salah satu penyebab terdapatnya tegangan dan arus pada netral adalah harmonik; lebih tepatnya disebabkan oleh harmonik triplen. Harmonik triplen merujuk pada harmonik kelipatan tiga, seperti harmonik ke-3, 9, 15, dan seterusnya. Selain dapat menyebabkan kabel terbakar, arus netral berlebih juga merupakan sebab trafo menjadi lebih panas.